World Energy Outlook 2017 - Executive Summary - Polish version

World Energy Outlook 2017 - Executive Summary - Polish version
Download publication

Edition: 2017
17 pages

Globalna scena energetyczna podlega ciągłym przeobrażeniom i jesteśmy świadkami znaczących przesunięć w światowym systemie energetycznym. Te obejmują jednocześnie przyspieszone rozmieszczanie i głębokie cięcia kosztów głównych technologii odnawialnych; rosnący udział energii elektrycznej w zużyciu energii na całym świecie; głębokie zmiany w chińskiej gospodarce i polityce energetycznej, które wpływają na zmniejszenie zużycia węgla; oraz dalszy wzrost produkcji gazu ziemnego i ropy naftowej ze złóż łupkowych w USA. 
 
Te zmiany stanowią główne tło dla World Energy Outlook-2017, który obejmuje pełną aktualizację prognoz popytu i podaży energii do roku 2040, opartych o różne scenariusze. Prognozom towarzyszą szczegółowe analizy ich wpływu na przemysł energetyczny oraz inwestycje, ale również implikacje dla bezpieczeństwa energetycznego i środowiska.
 
Obecny raport zawiera głęboką analizę Chin, badając sposób, w jaki decyzje tego kraju mogą zmienić globalne perspektywy dla paliw oraz technologii. Dużą część uwagi tegorocznego wydania skupia także gaz ziemny, w tym badania dotyczące wpływu wzrostu ilości gazu z łupków oraz LNG na zmianę światowego rynku gazu oraz szans i zagrożeń dla gazu w procesie przejścia do czystszego systemu energetycznego. 
 
WEO-2017 wprowadza także nowy kluczowy scenariusz – Scenariusz Zrównoważonego Rozwoju, który nakreśla zintegrowane podejście do osiągnięcia międzynarodowego porozumienia w zakresie celów dotyczących zmian klimatu, jakości powietrza i powszechnego dostępu do nowoczesnej energii.
 
Więcej informacji pod :

Download Executive Summaries in:
English | Arabic | Chinese | FrenchGerman | Italian | Japanese | Korean | Russian Spanish