World Energy Outlook 2014 - Executive Summary - Polish version

World Energy Outlook 2014 - Executive Summary - Polish version
Download publication

Edition: 2014
12 pages

  • Czy wzrost wydobycia ropy w Ameryce Północnej zapowiada nową erę obfitości czy raczej niepokoje w niektórych krajach Bliskiego Wschodu zwiastują kłopoty?
  • Czy rozwój handlu skroplonym gazem  ziemnym  przyczyni  się do zwiększenia globalnego bezpieczeństwa jego dostaw?
  • W jakim stopniu efektywność energetyczna może pomóc zniwelować    lukę    konkurencyjną    spowodowaną     różnicami w regionalnych cenach nośników energii?
  • Jakie rozważania powinny kształtować decyzje dotyczące wykorzystania energii jądrowej odpowiednio w krajach zamierzających ją wprowadzić, korzystających już z niej oraz odchodzących od niej?
  • W jaki sposób sektor energetyczny Afryki Subsaharyjskiej może pomóc w poprawie jakości życia jej mieszkańców?
  • Jak bardzo świat zbliżył się już do wykorzystania ilości emisji dwutlenku węgla, która nie może zostać przekroczona aby globalne ocieplenie mogło być powstrzymane?

Odpowiedzi na te pytania jak również na wiele innych znajdziecie Państwo na stronach raportu World Energy Outlook 2014, który opiera się na nowych prognozach wydłużonych po raz pierwszy aż do 2040 roku. Raport zawiera kompleksowy opis perspektyw energetycznych Afryki Subsaharyjskiej oraz dogłębne studium stanu obecnego i perspektyw energetyki jądrowej, jako część systemowej analizy trendów w globalnym systemie energetycznym z uwzględnieniem wszystkich rodzajów energii oraz krajów.

Download the full report:

World Energy Outlook 2014 - Executive Summary - English

 Download Executive Summaries in:

Arabic | Chinese | French | GermanItalian | Japanese 

 Korean | Portuguese | Russian | Spanish | Turkish