WEO-2015 Special Report: Energy Climate Change - Executive Summary - Turkish version

WEO-2015 Special Report: Energy Climate Change - Executive Summary - Turkish version
Download publication

Edition: 2015
10 pages

Dünya, Aralık 2015’te Paris’te düzenlenecek çok önemli bir iklim değişikliği toplantısına doğru yol almaktadır (Taraflar Konferansı-COP21). Orada gerçekleştirilecek müzakereler, dünyayı sürdürülebilir bir yörüngeye oturtma amacı doğrultusunda, resmi olarak ‘Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılar’ şeklinde bilinen ulusal taahhütlere dayalı olacaktır. Uluslararası Enerji Ajansı, uzun bir süredir üyelerine ve Dünya’ya, uluslararası çevresel gereklilikler ile uyumlu olmayan enerji üretimi ve kullanımının sürdürülebilir olmadığı hususunu detaylı bir şekilde izah etmektedir: Söz konusu durum enerji güvenliği sınamasında başarısız olmuştur. Bu nedenle, UEA, COP21’e bir katkı yapma zorunluluğu hissetmektedir – iklim ve enerji ihtiyaçlarını ortak bir noktada buluşturan bir katkı. Dünya Enerji Görünümü (World Energy Outlook) serilerinde yer alan bu özel raporun amacı budur.

Rapor:

  • COP21 için bilinen ve işareti verilmiş olan ulusal iklim taahhütlerinin enerji sektöründeki etkilerinin detaylı bir ilk değerlendirmesini sunmaktadır
  • Ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemeden, enerji sektörü aracılığıyla iklim hedeflerini geliştirebilecek beş pragmatik tedbire dayalı olarak, küresel enerji ile ilişkili sera gazı emisyonlarında yakın dönemde zirveye ulaşılmasını sağlamak amacıyla bir köprü stratejisi önermektedir
  • Küresel enerji sistemini, Dünya’nın iklim hedefleri ile uyumlu bir sisteme dönüştürmek için nihai olarak zorunlu olan, yeni teknolojilerin geliştirilmesini hızlandırma konusundaki acil ihtiyacın altını çizmektedir
  • Enerji sektörü açısından, COP21’in üzerine başarılar inşa edebileceği dört kilit yapıtaşı önermektedir

Download the full report: 

World Energy Outlook Special Report 2015: Energy and Climate Change

‌Download Executive Summaries in: 

Chinese | English | French | German‌ | Japanese 

Korean | Polish | Portuguese | Russian | Spanish