World Energy Outlook Special Report 2015: Energy and Climate Change - Executive Summary - Polish version

World Energy Outlook Special Report 2015: Energy and Climate Change - Executive Summary - Polish version
Download publication

Edition: 2015
12 pages

Świat zbliża się do kluczowego spotkania na temat zmian klimatycznych w Paryżu w grudniu 2015 roku (COP21). Negocjacje tam będą bazowały na zobowiązaniach narodowych, zwanych formalnie Intended Nationally Determined Contributions, a celem spotkania jest wprowadzenie świata na zrównoważoną ścieżkę klimatyczną. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) od dawna podkreśla – wobec państw członkowskich i całego świata – że produkcja energii i jej zużycie, które nie idą w parze z międzynarodowymi wymogami środowiskowymi nie mogą być zrównoważone gdyż nie zdają egzaminu w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Wobec tego MAE czuje się w obowiązku aby przekazać swój wkład na COP21 – wkład który godzi zagadnienia klimatyczne i energetyczne. Taki jest cel tego specjalnego raportu z serii World Energy Outlook.

Raport:

  • Przedstawia pierwsze szczegółowe szacunki wpływu na sektor energetyczny ogłoszonych i sygnalizowanych narodowych zobowiązań klimatycznych na COP21.
  • Proponuje strategię dojścia w krótkim okresie do szczytu światowych emisji gazów cieplarnianych związanych z sektorem energetycznym aby rozpocząć ich spadek – opartą na pięciu pragmatycznych krokach, które mogą przyspieszyć osiągnięcie celów klimatycznych poprzez sektor energetyczny bez ograniczania wzrostu gospodarczego.
  • Podkreśla pilną potrzebę przyspieszenia rozwoju innowacyjnych technologii, które są niezbędne do transformacji światowego systemu energetycznego w taki, który jest spójny z celami klimatycznymi.
  • Rekomenduje cztery kluczowe filary, na których COP21 może zbudować sukces, z perspektywy sektora energetycznego.

 

Related link:  

Download the full report: 

World Energy Outlook Special Report 2015: Energy and Climate Change

‌Download Executive Summaries in: 

Chinese | English | French | German‌ | Japanese | Korean | Portuguese | Russian | Spanish | Turkish