Africa Energy Outlook - Executive Summary - Polish version

Africa Energy Outlook - Executive Summary - Polish version
Download publication

Edition: 2014
9 pages

Dalsze zmiany w sektorze energetycznym Afryki Subsaharyjskiej mogą umożliwić poprawę warunków życia jej mieszkańców. Niniejszy raport opisuje jedną z najmniej poznanych części globalnego systemu energetycznego, stanowiąc rzetelną analizę jego perspektyw. Przedstawiając prognozy dla poszczególnych rodzajów paliw, sektorów i sub-regionów, raport pokazuje w jaki sposób inwestycje w sektor energetyczny Afryki Subsaharyjskiej mogą przyspieszyć rozwój gospodarczy i społeczny całego regionu.

Raport:

- odpowiada na pytanie jak szybko ogromna część populacji Afryki Subsaharyjskiej może uzyskać dostęp do współczesnych zródeł energii;

- przedstawia kluczowe działania w sektorze energetycznym, których podjęcie może spowodować szybszy rozwój gospodarczy i społeczny tego regionu;

- bada w jaki sposób państwa posiadające zasoby ropy i gazu mogą w najbardziej optymalny sposób wykorzystać ich potencjal dla rozwoju gospodarczego;

- ocenia jakie znaczenie będą miały odnawialne źródła energii dla przyszłości energetycznej Afryki Subsaharyjskiej oraz jaką rolę będą odgrywać małe lub rozproszone moce wytwórcze energii elektrycznej;