World Energy Outlook 2013 - Executive Summary - Polish version

World Energy Outlook 2013 - Executive Summary - Polish version
Download publication

Edition: 2013
8 pages

W świecie dużych różnic w regionalnych cenach energii wpływających na konkurencyjność, kim będą potencjalni zwycięzcy i przegrani?

Potrzeba olbrzymich ilości ropy, aby sprostać rosnącemu popytowi i zrównoważyć spadek produkcji istniejących pól naftowych. Gdzie szukać nowych zasobów?

Co może spowodować szybkie zbliżenie poziomu cen gazu ziemnego pomiędzy Azją, Europą i Ameryką Północną? Jaki miałoby to wpływ na rynki energii?

Czy przyrost energii odnawialnej jest możliwy do utrzymania i czy będzie wystarczający do zrealizowania globalnych celów klimatycznych?

Jakich postępów dokonujemy przy wycofywaniu subsydiów do paliw kopalnych i zwiększaniu dostępu do nowoczesnych usług energetycznych dla biednych na całym świecie?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdują się w raporcie World Energy Outlook 2013, który zawiera prognozy dla wszystkich źródeł energii, regionów i sektorów aż do 2035 roku. Sektor ropy naftowej został szczegółowo przeanalizowany, obejmując zasoby, wydobycie, popyt, rafinację i handel międzynarodowy. Efektywność energetyczna jest przedstawiona w odrębnym rozdziale, podobnie jak paliwa konwencjonalne, co podkreśla jej istotną rolę w zapewnieniu światowej równowagi energetycznej. Raport analizuje także szczegółowo perspektywy sektora energetycznego w Brazylii i jego wpływ na światowy krajobraz energetyczny.

Related link:

WEO 2013 - Executive Summary - English

Download Executive Summaries in:

Arabic | Chinese | French | German | Hebrew | Italian | Japanese | Korean | Portuguese | Russian | Spanish | Turkish