Digitalization and Energy - Executive summary - Polish version

Digitalization and Energy - Executive summary - Polish version
Download publication

Edition: 2017
13 pages

Technologie cyfrowe są wszędzie, wpływając na sposób w jaki żyjemy, pracujemy, podróżujemy i spędzamy wolny czas. Cyfryzacja pomaga zwiększyć bezpieczeństwo, podnieść produktywność i zrównoważyć systemy energetyczne na całym świecie. Ale cyfryzacja każe także stawiać pytania o ryzyka dla bezpieczeństwa i prywatności, gdyż opacznie zastosowana może wpływać na stabilność rynków, biznes i zatrudnienie.

Digitalization & Energy jest pierwszym całościowym raportem Międzynarodowej Agencji Energetycznej, który ma pokazać w jaki sposób cyfryzacja może przeobrazić światowe systemy energetyczne. Raport ten bada wpływ technologii cyfrowych na obszar popytu na energię, sprawdza w jaki sposób dostawcy energii mogą zastosować narzędzia cyfrowe dla poprawy swoich działań i zgłębia potencjał digitalizacji dla transformacji energetycznej w kierunku tworzenia wysoce połączonego systemu energetycznego.

Raport ten ma na celu zapewnienie większej jasności dla decydentów politycznych i biznesowych w zakresie wpływu cyfryzacji na energię, rzucając więcej światła na jej niezwykły potencjał ale i najbardziej palące wyzwania. Zawiera on także zestaw rekomendacji, które pomogą skierować świat w kierunku bardziej bezpiecznej, zrównoważonej i inteligentnej przyszłości energetycznej.

Download the full report in English: Digitalization and Energy

See also the Executive Summary in  Chinese